آقای حمدالله غضنفری بنیانگذار مجموعه سینا فعالیت خود را در زمینه تجهیزات پزشکی فلزی با نام صنایع فلزی سینا از سال 1350 آغاز کرد. اکنون با گذشت بیش از 40 سال و با نام شرکت سینا حمدآریا که یک شرکت سهامی خاص بوده با تمرکز بر تولید تجهیزات هتلینگ بیمارستانی کع عمدتا تختهای تخصصی بیمارستانی میباشد در فضایی به متراژ بالغ بر 15000 مترمربع  و سهمی بیش از 30 درصد بازار داخلی را به عنوان تامین کننده پیشرو عهده دار است. 
سیستم منحصر به فرد  مدیریت شرکت سینا بر اساس سیستم مدیریت مشارکتی و با به کارگیری نیروی متخصص اداره میشود.
سیستم مدیریت مشارکتی سینا بر اساس تشکیل تیمهای کاری شورای راهبردی   کیفیت   تیم مشارکتی   اسکوپ  و  برند بوده و با نظارت غیرمستقیم هیت مدیره هدایت میشوند.
شورای راهبردی: متشکل از مدیران میانی و ارشد با هدف راهبری و تحقق استراتژیهای از پیش تعیین شده میباشد. 
تیم مشارکتی و برند: متشکل از افراد خلاق و ایده پرداز برای امور مربوط به مشارکت در راستای کاهش هزینه ها و خط مشی سینا و نیز مدیریت برند سینا میباشد.
تیم اسکوپ: جهت تحقیق و بررسی و پایش بازار ومدیریت ارتباط با مشتری و متشکل از کارشناسان فروش و مدیریت ارشد میباشد.
تیم کیفیت: متشکل از نماینده واحدهای تولید فنی مهندسی کنترل کیفی خدمات پس از فروش و فروش  میباشد و به منظور پایش و نظارت بر کیفیت نهایی محصولات و بسته بندی شرکت سینا و رسیدگی گروهی به شکایات و نظرات مشتریان میباشد.